Dzieci i ich problemy z rowojem ruchowym

Dzieci często rodzą się z jakimiś niedoskonałościami czy zaburzeniami, bardzo często mają asymetrię ułożeniową. Ale zdarza się także, że u dzieci w wieku przedszkolnym pojawia się zaburzenie lateralizacji. Lateralizacja to nic innego jak korzystanie z jednej ze stron mózgu, co przekłada się na używanie jednej ręki do pisania, jednego oka do patrzenia, jednej nogi do kopania itp.

Jak sprawdzić zaburzenia w kwestii lateralizacji?

Zaburzenia lateralizacji można bardzo łatwo rozpoznać. Wystarczy porządnie poobserwować swoje dziecko. Jeśli pisze ono prawą ręką albo okiem dominującym jest oko lewe, wówczas pojawiają się zaburzenia lateralizacji. Może to mocno przeszkadzać, chociaż nie rzuca się w oczy. Najwięcej problemów pojawia się w szkole, podczas lekcji. Dziecko przestawia literki, nie czyta wszystkim liter w wyrazie, może mieć lekkie zaburzenia równowagi. Badanie lateralizacji u dzieci nie jest dla nich bolesne. Lateralizację można sprawdzić także podczas zabawy z dzieckiem. Wystarczy poobserwować je jak rysuje, pisze, układa puzzle czy klocki. Zaburzenie to szybko można wykryć.