Czy w Polsce można studiować zoologię?

Zoologia jest szeroko pojętą nauką o zwierzętach. Niestety, kierunek zoologia nie jest dostępny w Polsce, ale można znaleźć szereg innych, które kształcą w tym obszarze. Żeby przybliżyć Wam ofertę uczelni, przedstawiamy najbardziej związane z zoologią studia.

1. Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
Tel. 814 456 645
Email: rekrutacja@up.lublin.pl

BEHAWIORYSTYKA ZWIERZĄT
Na tej uczelni, można studiować kierunek, który przybliża sposób zachowania się różnych zwierząt. Studenci dowiedzą się na ile wynika to z ich psychiki oraz genetyki.

HIPOLOGIA I JEŹDZIECTWO
Również na tej samej uczelni, dostępny jest kierunek dla wielbicieli koni. Z kolei tutaj poruszane są takie tematy jak:
– rasy i pokrój koni,
– medycyna sportowa w jeździectwie,
– anatomia konia,
– zasady wstępnego treningu koni,
– fizjologia konia,
– żywienie koni, biomechanika konia,
– pielęgnacja koni i podkownictwo,
– podstawy woltyżerki,
– rozród koni,
– identyfikacja koni i dokumentacja.

2. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Ul. Wojska Polskiego 28, 60-637 Poznań
Tel. 61 846 67 16
Email: dsiss@up.poznan.pl

ŻYWIENIE ZWIERZĄT
Natomiast na poznańskiej uczelni, można się kształcić na specjalistę od żywienia zwierząt. Na zajęciach zostanie wyjaśniony poszczególny skład produktów oraz jak on wpływa na zdrowie i kondycje konkretnych zwierząt.

3. Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Ul. Nowoursynowska 166, 02-787 Warszawa
Tel. 22 593 10 20
Email: rekrutacja@sggw.pl

HODOWLA I OCHRONA ZWIERZĄT TOWARZYSZĄCYCH I DZIKICH
Kierunek skupia się na wyjaśnieniu podstawowego standardu trzymania zwierząt w prywatnych domach czy zagrodach. Tłumaczy, jak otoczenie wpływa na zachowanie ich psychiki. Wśród zajęć na kierunku są m. in.:
– zarządzanie populacjami
– zoologia
– żywienie zwierząt towarzyszących i dzikich
– chów i utrzymanie zwierząt towarzyszących i dzikich (psy, koty, gady, płazy, ryby akwariowe, drób ozdobny, jeleniowate)
– chemia
– anatomia i fizjologia zwierząt
– restytucja i ochrona zwierząt
– bioróżnorodność